Bài viết
Tra Bệnh theo vần

A Ă Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U Ư V W X Y Z

Giải phẫu thần kinh đầu - mặt - cổ

THẦN KINH ĐẦU - MẶT - CỔ

Bài giảng Giải phẫu học
Chủ biên: TS. Trịnh Xuân Đàn

Thần kinh chi phối vận động và cảm giác cho đầu mặt cổ gồm có:
- 12 đôi dây thần kinh sọ não trong đó có:
+ Năm đôi dây thần kinh vận động đơn thuần (III, IV, VI, XI, XII).
+ Ba đôi dây thần kinh cảm giác giác quan (I, II, VIII).
+ Bốn đôi dây thần kinh hỗn hợp vừa vận động vừa cảm giác (V, VII, VII, IX, X).
- Tám đôi dây thần kinh sống cổ khi ra khỏi lỗ ghép chia hai ngành:
+ Ngành sau tới chi phối cho da và cơ ở gáy.
+ Ngành trước nối với nhau tạo nên 2 đám rối thần kinh (đám rối thần kinh cổ, đám rối thần kinh cánh tay).
- Thần kinh thực vật gồm có:
+ Thần kinh giao cảm tách từ 3 hạch giao cảm cổ của chuỗi hạch giao cảm cạnh sống.
+ Thần kinh phó giao cảm tách từ hạch phó giao cảm của các dây thần kinh sọ não: dây III, VII, VII, IX và dây X.

 

Các bài viết khác


Lên đầu trang