Bài viết
Tra Bệnh theo vần

A Ă Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U Ư V W X Y Z

Trần Văn Cận.

 

TRẦN VĂN CẬN  (1858 – 1938).
 
    Tự Nghiễn Nông, hiệu Miện Hải. Quê làng Từ Ô, huyện Thanh Miện tỉnh  Hải Dương. năm 1894 đậu cử nhân nhưng không ra làm quan, ở nhà dạy học và làm thuốc Ông soạn quyển ‘Nam Bang Thảo Mộc’, ghi chép hơn 100 thứ thảo mộc của Việt Nam.
Các bài viết khác


Lên đầu trang