Bài viết
Tra Bệnh theo vần

A Ă Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U Ư V W X Y Z

Trần Ngô Thiêm.

 

TRẦN NGÔ THIÊM

(Không rõ năm sinh năm mất).
 
   Quê làng Tây Mỗ, phủ Từ Liêm, đạo Sơn Tây (nay là thôn Tây Mỗ, xã Hữu Hưng, huyện Từ Liêm, hà Nội). Ông thi đậu hương cống và xuất thân làm nghề y nên được viện Thái  y tuyển vào làm Điều hộ lục quân năm 1739. sau kỳ khảo thi y khoa năm 1747 ông đậu đầu y khoa đồng tiến sĩ, được thăng chức ngực y, kiêm Quốc tử giám học chính. Sau đó được phong tước Thiêm Trung Bá. Tác phẩm y học của ông có Y Phương Ca Quát, Tiểu Nhi Khoa, Đậu Chẩn Môn và Mạch Học bằng chữ quốc âm.
Tập Y Phương Ca Quát được viện thái y đời Hậu Lê bổ sung, sửa chữa và đổi tên là Y Học Nhập Môn Ca. Sau đó Nam dược cục của triều Tây Sơn cũng thừa kế trước tác này, có thêm bớt ít nhiều và chép lại thành Y Học Toát Yếu Quốc Ngữ Ca.
Các bài viết khác


Lên đầu trang