Bài viết
Tra Bệnh theo vần

A Ă Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U Ư V W X Y Z

Trần Đức Tâm.

 

TRẦN ĐỨC TÂM.
 
    Không rõ quê quán. Sách có: Đông Tây Y Bì Phu Bệnh Học Giảng Nghĩa,  Đông Tây Hoa Liễu Bệnh Giảng Nghĩa, Đông Tây Giải Phẫu Học Giảng Nghĩa,  Đông Tây Ngoại Khoa Học Giảng Nghĩa,  Đông Tây Nội Khoa Học Giảng Nghĩa, Đông Tây Nhãn Khoa Học Giảng Nghĩa, Đông Tây Phụ Khoa Học Giảng Nghĩa, Đông Tây Truyền Nhiễm Học Giảng Nghĩa, Thần Hộ Mệnh Ra Đời, (Hải Phòng 1930)
Các bài viết khác


Lên đầu trang