Bài viết
Tra Bệnh theo vần

A Ă Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U Ư V W X Y Z

Trạch Viên.

 

TRẠCH VIÊN.
 
   Không biết quê quán ở đâu. Sống vào đời Gia Long, mở trường dạy y học ở La Khê (Bắc Ninh), vì vậy được gọi là ông lang La Khê. Ông viết quyển Trạch Viên Môn Truyền Tập Yếu Y Thư.
Các bài viết khác


Lên đầu trang