Bài viết
Tra Bệnh theo vần

A Ă Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U Ư V W X Y Z

Vương Hiếu Cổ.

 

VƯƠNG HIẾU CỔ

(Không rõ năm sinh măm mất).
 
    Vương Hiến Cổ, tự Tiến Chi, hiệu là Hải Tàng, người đời Kim, Triệu Châu (nay là Triệu Huyện, Hà Bắc).
ông đỗ tiến sĩ, làm quan Giáo thụ Triệu Châu, kiêm chức Đề cử quản nội y học. ông là ngươi minh mẫn, thông hiểu kinh sử, yêu thích ngành y. Thời niên thiếu, đã tùng cùng Lý Cảo học y với Trương Khiết Cổ; về sau lại học với Lý Đông Viên, cho nên tư tưởng học thuật của ông chịu ảnh hưởng của hai họ Trương, Lý.
Chịu ảnh hưởng của thầy Trương về biện chứng tạng phủ thì xem trọng việc cứu tạng phủ hư tổn và âm chúng; chịu ảnh hưởng của thầy Lý và học thuyết tỳ vị thì xem trọng lý luận thăng dương tán hỏa. Hai sự việc ấy là cơ sở cho học thuyết ‘âm chứng’ của ông.
Cả đời ông trước thuật rất nhiều sách. Sách ông viết trưng dẫn đặc biệt nhiều về đường lối của hai thầy Trương, Lý, nhưng cũng luôn có phát huy sáng tạo. Số sách gồm có: ‘Y Lũy Nguyên Nhung’, ‘Y Gia Đại Pháp’, ‘Trọng Cảnh Tường Biện’, ‘Hoạt Nhân Tiết Yếu Ca Quát’, ‘Thang Dịch Bản Thảo’, ‘Thử Sự Nan Tri’, ‘Ban Chẩn Luận’, ‘Quang Minh Luận’, ‘Tiêu Bản Luận’, ‘Thương Hàn Biện Hoặc Luận’, ‘Aâm Chứng Lược Lệ’, ‘Tam Bị Tập’, ‘Tiểu Nhi Ngai Luận’, ‘Biện Thủ Chân Luận’, ‘Ban Luận Tụy Anh’, ‘Thập Nhị Kinh Dược Đồ Giải, , ‘Giải Trọng Cảnh Nhất Tập’, ‘Liệu Ung Thư Nhĩ Nhãn Bản Thảo Yểu Sao’, ‘Hải Tàng Trị Nghiệm Lục’, ‘Bản Thảo Thực Lục Tàn Quyển’, v.v... trên hai mười loại, trong đó ‘Âm Chứng Lược Lệ’, ‘Y Lũy Nguyên Nhung’, ‘Thang Dịch Bản Thảo, ‘Thử Sự Nan Tri’ là các trước tác tiêu biểu được ngươi đời sau xem trọng.
‘Âm Chứng Lược Lệ’ là sách chuyên, luận thuật thương hàn âm chứng, có biện có luận, có chứng có phương (đơn trị bệnh), rất có giá trị ứng dụng thực tế. ‘Y Lũy Nguyên Nhung’ lấy mươi hai kinh làm giầy mối luận thuật thương hàn, tạp bệnh, có rất nhiều kiến giải sáng rõ. ‘Thang Dịch Bản Thảo’ ghi chép các thành tựu bản thảo, của thời đại Tống, Nguyên, tuy số thuốc không nhiều, nhưng rất cần thiết cho thực dụng. ‘Thử Sự Nan Tri’ là ông sưu tập luận án của Lý Đông Viên, là quyển sách tham khảo trọng yếu để nghiên cứu học thuyết Đông Viên.
Các bài viết khác


Lên đầu trang