Bài viết
Tra Bệnh theo vần

A Ă Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U Ư V W X Y Z

Vương Đào.

 

VƯƠNG ĐÀO  (670 – 755).
 
    Ngừơi đời Đường, đất My (nay là Thiểm Tây, huyện My), tác giả bộ ‘Ngoại Đài Bí Yếu’, một bộ sách y học qui mô lớn có tính cách tổng hợp, ngoài bộ ‘Thiên Kim Phương’ của Tôn Tư Mạo. Ông xuất thân nhà quan quyền. Tổ phụ Vương Qui là Tể tướng vào đầu đời Đường; Cha, Vương Kính, là Phò mã Đô úy, Mẹ là công chúa Nam Bình, con gái thứ ba của vua Đường Lý Thế Dân. Tuổi nhỏ, ông đã bước vào đường làm quan, suốt đời sống ở cửa quan, đã từng giữ chức Tư mã ở Từ Châu, Thứ sử ở Nghiệp Quận, Thái thú ở Phòng Lăng. Ông lại còn làm quan ở Hoẵng Văn quán (Quốc gia Đồ thư quán đời Đường) hơn 20 năm.
Lúc nhỏ yếu đuối, nhiều bệnh. Mẹ ông cũng bệnh liên miên, trị không khỏi. Để có thể làm cho mẹ sớm mạnh khỏe, vào tuổi thành niên ông một mặt tự lo săn sóc mình, một mặt tra duyệt sách thuốc, tìm phương pháp trị liệu, đồng thời nhiều lần theo học thuốc với những thầy thuốc nổi tiếng. Nhờ vậy, ông có được cơ sở nhất định cho lý luận y học lâm sàng thực tiễn.
Các bài viết khác


Lên đầu trang