Bài viết
Tra Bệnh theo vần

A Ă Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U Ư V W X Y Z

Ngô Khiêm.

 

NGÔ KHIÊM

(Không rõ năm sinh năm mất ).
 
  Ngô Khiêm, tự Lục Cát, người An Huy, Thiệp Huyện, sinh sống quãng niêu hiệu Ung Chính, Càn Long nhà Thanh (1723-1795). Niêu hiệu Càn Long (1736-1795), ông làm Thái y viện Viên phán phục vụ cho nội đình (Vua + tam cung lục viện). Niên hiệu Càn Long năm thứ 4 (1789), tháng một (11) vâng mệnh Vua, cùng với Lưu Dụ Phong làm ‘Tổng tu quan’ tập Hợp các sách thuốc và các phương thuốc bí truyền trong thiên hạ biên soạn lại. Ban đầu tính biên làm hai bộ: một bộ giản minh cho ngươi sơ học, một bộ tường tận làm tài liệu cho thầy thuốc tham khảo. Sau vì muốn công việc mau xong nên quyết định soạn chung một bộ. Sau ba năm công tác, vào niêu hiệu Càn Long năm thứ 7 (1742), tháng chạp, hai ông biên soạn xong bộ sách, Vua Càn Long đặt tên là ‘Y Tông Kim Giám’ cho ấn hành. Bộ sách thuốc này là một loại sách có tính tổng hợp tối giảm yếu, tối hoàn bị của Trung Quốc, thời ấy dùng làm giáo tài của Thái y viện. Trong sách, hình vẽ (đồ), thuyết minh (thuyết), phương thuốc (phương), biện luận (luận) đầy đủ đồng thời có phụ lục các bài ‘ca quyết’ giúp dễ học dễ nhớ; các phương thuốc chú trọng ‘hàn nhiệt bất chấp thành kiến, công bổ vô sở thiên thi’ (không câu nệ hàn nhiệt, không riêng trị, bổ mà phối hợp cả hai), phối hợp lâm sàng và thực dụng. Vì thế mà sách được lưu truyền rộng rãi, có ảnh hưởng rất to lớn. Sách này được xem là sách mà người học ngành y Trung Quốc cần tìm đọc; sách có giá trị tham khảo cao ở cả hai mặt nghiên cứu và lâm sàng.
Các bài viết khác


Lên đầu trang