Bài viết
Tra Bệnh theo vần

A Ă Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U Ư V W X Y Z

Dương Tế Thời.

 

DƯƠNG TẾ THỜI

(Không rõ năm sinh năm mất ).
 
     Dương Tế Thời, tự Kế Châu, người đời Minh, Tam Cù (nay là Chiết Giang, Cù Huyện). Ông là nhà châm cứu học trứ danh đời Minh.
Ông là con nhà thế y. Ông nội từng nhậm chức Thái y Thái y viện, cho nên nhà ông cất giữ rất nhiều sách thuốc. Thuở nhỏ ông theo học chữ Nho, nhưng ứng thí mấy lần không đỗ, bèn bỏ học khoa cử mà theo học y. Ông gắng công đọc sách thuốc của
ông nội để lại, không kể mùa nóng mùa rét, bền lòng học không ngơi nghỉ, trở nên một danh y ở đời. Ông tùng là Ngự y trong 40 năm dưới ba triều vua Gia Tỉnh, Long Khánh, Vạn Lịch, vang danh trong triều ngoài nội.
Ông đọc nhiều sách vở, thông hiểu học thuyết của các nhà, tinh thông nhất về môn châm cứu. Trong thời gian hành nghề suốt 40 năm, ông dùng phép châm kim cao siêu trị lành rất nhiều bệnh kinh niên, bệnh lạ. Nghề châm cứu của ông vốn là do học sách gia truyền ‘Vệ Sinh Châm Cứu Huyền Cơ Bí Yếu. Về sau, ông nhận thấy sách này cũng chưa hoàn bị, bèn tìm xem trong các sách, quyết tâm biên soạn một quyển sách chuyên về châm cứu. Ông lấy ‘Tố Vấn’, ‘Nạn kinh’ làm gốc, thu nhặt những bộ phận liên quan đến châm cứu trong các sách, như: ‘Thần Ứng Kinh’, ‘Cổ Kim Y Thống’, ‘Càn Khôn Sinh Yù’, ‘Y Học Nhập Môn’, ‘Y Kinh Tiểu Học’, ‘Châm Cứu Tụ Anh’, ‘Châm Cứu Tiệp Yếu, ‘Tiểu Nhi Án Ma’, kết hợp với kinh nghiệm cá nhân, đồng thời tham khảo hội đồ thông đồng nhân, soạn ra một quyển ‘Châm Cứu Đại Thành’ (‘Tứ Khố Toàn Thư gọi là ‘Châm Cứu Đại Toàn’). Niên hiệu Kiều Long năm thứ 2,  Chuộng Đình Khuê ở Cối Kê khắc bản gọi ‘Châm Cứu Tập Thành’, ấn hành vào tháng 8 niên hiệu Vạn Lịch đời Minh, năm thứ 29 (1601).
Các bài viết khác


Lên đầu trang