Bài viết
Tra Bệnh theo vần

A Ă Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U Ư V W X Y Z

Co thắt thực quản

Co thắt thực quản
 
      Theo Trung Quốc danh phương toàn tâp dùng bài: "Bán hạ hậu phác thang" (Kim quĩ yếu lược)
 
Bán hạ
12
Hậu phác
9
Phục linh
12
Sinh khương
9
Tô diệp
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sắc uống ngày 1 thang.
Công hiệu. hành khí tán kết. giáng nghịch hóa đàm.

Các bài viết khác


Lên đầu trang