Bài viết
Tra Bệnh theo vần

A Ă Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U Ư V W X Y Z

Sỏi dạ dày

Sỏi dạ dày
 
     Theo Trung Quốc danh phương toàn tâp dùng bài: "Đại thừa khí thang" (Thương hàn luận) " Sài hồ quế chi thang" (Thương hàn luận)
Đại thừa khí thang
Đạ hoàng
12
Chỉ thực
12
Hậu phác
15
Mang tiêu
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sắc uống ngày 1 thang
Công hiệu. hạ mạnh nhiệt kết.
Sài hồ quế chi thang
Quế chi
4
Nhân sâm
4
Bán hạ
7
Đại táo
6q
Sài hồ
6
Hoàng cầm
5
Chích thảo
3
Thược dược
4
Sinh khương
4
 
 
 
 
Sắc uống ngày 1 thang.
Công hiệu.hòa giải thiếu dương. Giải cơ phat biểu.

Các bài viết khác


Lên đầu trang