Bài viết
Tra Bệnh theo vần

A Ă Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U Ư V W X Y Z

Đau vùng bụng dưới

Đau vùng bụng dưới
        
Đại cương: Đau bụng phía dưới rốn là tiểu phúc thống,là chứng trạng thường gặp.
  1. Huyết ứ:
Triệu chứng:Vùng tiểu phúc lúc đau lúc không, hoặc đau lan tỏa tới lưng và cột sống, dưới sườn, ở phụ nữ có thể thấy kinh nguyệt không bình thường, đới hạ, chất lưỡi tía sạm.
Pháp: Hành khí hoạt huyết, hóa ứ giảm đau
Sơ khí định thống thang
Hương phụ
9
Huyền hồ
9
Một dược
3
Đương qui
9
Ô dược
9
Xuyên luyện tử
9
Ngũ linh chi
9
Chỉ sác
5
Mộc hương
5
 
 
 
 
 Phụ nữ đau ở tiểu phúc sờ thấy hòn cục, kiêm chứng hành kinh lượng ít, có cục, đới hạ khác thường, thể trạng gầy còm ... dùng bài
Chỉ thống phương
Già căn
15
Mã lan hoa
15
Chỉ sác
30
Đại hoàng
9
Xuyên tiêu
15
Cáp hoa thảo
15
Đại kích
30
Ngũ bội tử
9
Khổ sâm
9
Bì tiêu
9
Ngõa tùng
9
 Nếu kiêm chứng đoản hơi, tinh thần mỏi mệt, dùng bài
Miết giáp tán
Sinh miết giáp
18
Hoa tiêu
9
Nhân sâm
18
 
  1. Khí uất
Triệu chứng:Tiểu phúc đau trướng, trệ, đau lan xuống dưới hạ âm và hai bên thiếu phúc, gặp lẹnh bệnh đau tăng, Mạch Huyền khẩn, rêu lưỡi trắng nhớt, chất lưỡi tía sạm
Pháp:Điều can lý khí, hoạt lạc giảm đau                                                                            
Lữ thị thông lạc khí phương
Huyền hồ
12
Mộc hương
10
Ngô thù du
7
Mộc thông
8
Cam thảo
7
Bạch thược
15
Xuyên luyện tử
20
Lệ chi hạch
12
Phục linh
15
Trạch tả
12
Đương qui
15
Bồ công anh
30
 
 
 
 
 
 
 
  1. Lâm thạch;
Triệu chứng:Tiểu phúc đau giữ dội không chụi nổi thậm chí hôn quyết, kiêm chứng đau vùng lưng, tiểu tiện ngắt quãng.
Pháp: Hoạt huyết giảm đau cấp
Trịnh thị gia vị tứ diệu an dũng thang
Đương qui
30
Bạch thược
30
Đan sâm
30
Huyền sâm
30
Ngân hoa
 
30
Cam thảo
10
 
 
               
 Sau khi dã đỡ chữa theo phương thuốc chữa sỏi.

Các bài viết khác


Lên đầu trang