Bài viết
Tra Bệnh theo vần

A Ă Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U Ư V W X Y Z

U rê huyết

U rê huyết

Theo Trung Quốc danh phương toàn tâp dùng bài: "Cam toại bán hạ thang" (Kim quĩ yếu lược ) " Phụ tử ngạnh mễ thang" ( kim quĩ yếu lược) " Ngưu hoàng thanh tâm thang" (

Đậu chẩn thế y tâm pháp )

Cam toại bán hạ thang

Cam toại

3

Bán hạ

10

Thược dược

10

Chích cao thảo

2

 

 

 

 

 

 

Sắc nước khử cặn hòa thêm mật ông 100ml đun lên uống 1 hơi.

Công hiệu. trục ẩm khử đàm, tán kết trừ mãn, hoãn cấp chí thống 

Phụ tử nghạnh mễ thang

Phu tử

6

Bán hạ

9

Cam thảo

3

Đại táo

5q

Nghạnh mễ

15

 

 

 

 

 Sắc uống ngày 1 thang.

Công hiệu. ôn trung tán hàn, hóa thấp giáng nghịch.

Ngưu hoàng thanh tâm thang

Ngưu hoàng

0.8

Hoàng liên

15

Sơn chi

9

Chu sa

5

Hoàng cầm

9

Uất kim

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tất cả luyện mật làm hoàn, ngày uống 3 gam.

Công hiệu. thanh nhiệt giải độc. khai khiếu an thần

 

Các bài viết khác


Lên đầu trang