Bài viết
Tra Bệnh theo vần

A Ă Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U Ư V W X Y Z

Ung thư hạch lympho

Ung thư hạch liympho ác tính

ung thư hạch

Đương qui

10

Xuyên khung

10

Xích thược

10

Hải tảo

15

Côn bố

15

Hạ khô thảo

15

Mẫu lệ

30

Sinh địa

15

Huyền sâm

15

Bạch hoa xà

100

Bán liên chi

30

S ý dĩ

25

 

 

 

 

 

 

 

ung thư hạch – từ cô hải tảo thang

Đương qui

10

Xuyên khung

10

Xích thược

10

Sinh địa

15

Huyền sâm

15

Sơn từ cô

15

Hoàng dược tử

15

Hải tảo

15

Côn bố

15

Hạ khô thảo

15

Mẫu lệ

30

Tàm hưu

30

sắc uống

 

 

 

 

 

Điều trị 10 ca, hết u 5 ca, nhỏ trên giảm gần hết 4 ca, 1 ca không có kết quả

ung thư hạch- song thảo thang

Bạch hoa xà

100

Hạ khô thảo

60

Sơn tra

50

Hà thủ ô

30

Miết giáp

30

Đan bì

30

Đẳng sâm

30

B liên chi

30

Bán biên liên

30

Sinh ý dĩ

25

Sinh địa

20

Bạch truật

20

Bạch thược

20

nữ trinh tử

20

 

 

sắc uống

   

Các bài viết khác


Lên đầu trang