Bài viết
Tra Bệnh theo vần

A Ă Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U Ư V W X Y Z

Gẫy 1/3 dưới xương quay kết hợp trật khớp quay-trụ dưới ( Gãy Galeazzi )

Gãy 1/3 dưới xương quay kết hợp trật khớp quay-trụ dưới
( Gãy Galeazzi )

I.Định nghĩa:
Gãy Galeazzi = Gãy 1/3D thân xương quay có di lệch gập góc/di lệch chồng + Sai khớp quay trụ dưới.
            Loaị gãy này thường gặp do cơ chế chấn thương trực tiếp.
II.Nguyên nhân-cơ chế:
            Do lực tác động trực tiếp đập vào xương quay hoặc ngã đập tay vào vật rắn.
III.GiảI phẫu bệnh:
            1.Vị trí gãy: Gãy ở 1/3D xương quay.
            2.Đường gãy: Có thể đường gãy ngang,hoặc chéo vát,có thể có mảnh rời.
            3.Di lệch: Có thể gập góc,sang bên,chồng ngắn làm mỏm trâm quay lên cao gây ra Sai khớp quay-trụ dưới.
IV.Chẩn đoán:
            1.LS:
            - Biến dạng chi thể vùng 1/3 dưới: sưng nề,xương quay ngắn lại,góc mở ra ngoài,bàn tay vẹo ra ngoài.
            - Điểm đau chói 1/3D xương quay và khớp quay-trụ dưới.
            - Lạo xạo xương  + Cữ động bất thường 1/3D xương quay.
            - Mỏm trâm quay lên cao.
            2.Xq cẳng tay-cỗ tay thẳng – nghiêng: chẩn đoán xác định.
V.Chẩn đoán phân biệt:
            1.Gãy kín thân 2 xương 2 cẳng tay.
            2.Gãy kín thân xương trụ đơn thuần.
            3.Gãy kín thân xương quay đơ thuần.
VI.Biến chứng:
            1.Sớm: Gãy xương hở.
            2.Muộn:
                        - Hạn chế động tác sấp ngữa cẳng tay.
                        - Chậm lion xương –khớp giả.
                        - Liền lệch vẹo,biến dạng chi( di lệch chồng là biến chứng thường gặp: làm cho khớp quay-trụ dưới vẫn bị sai->hạn chế sấp ngữa cẳng tay).
VII.Điều trị:
            1.Nguyên tắc: Phúc hồi tốt hình thể xương quay để tạo điều kiện phục hồi khớp quay- trụ dưới.
            2.Điều trị thực thụ:
            *Bão tồn:
            - CĐ: Bó bột cánh-bàn tay đối với gãy vững hoặc gãy xương ở TE.
            - Nán chỉnh –Bó bột:
                        +Vô cảm=Tê ỗ gãy dd Novocain 1%*10ml tại ỗ gãy hay đám rối thần kinh cánh tay,Gây mê/TE.
                        +Kỷ thuật nắn chỉnh:
 Bn nằm ngữa,khuỷu gấp 90 độ,có sức kéo lại bằng băng vải vòng qua đầu dưới xương cánh tay.
Người phụ nắm ngón I và 3 ngón II-III-IV kéo thẳng theo trục chi để chỉnh di lệch chồng và gập góc.
Người nắn ấn đẩy các đầu xương gãy ngược chiều để chỉnh di lệch sang bên.
Khi xương quay được nắn chỉnh tốt về vị trí giải phẫu thì khớp quay-trụ dưới sẽ tự trở về bình thường.
Bó bột cánh-bàn tay: tư thế khuỷu gấp 90 độ,cẳng tay ngữa,để bột 8 tuần.
            *Phẫu thuật:
            - CĐ: Đối với gãy xương hở,gãy chéo vát,nắn chỉnh không hết di lệch hoặc di lệch thứ phát trong bột.
            - PP: kết xương nẹp vít.
            - Để bột cánh – bàn tay 3 tuần.

Các bài viết khác


Lên đầu trang