Bài viết
Tra Bệnh theo vần

A Ă Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U Ư V W X Y Z

Chậm liền xương - khớp giả

Chậm liền xương-khớp giả
I.Định nghĩa:
            Khi một ỗ gãy xương lion chậm hơn so với bình thường thì gọi là chậm lion xương.
            Khi một ỗ gãy xương quá 2 lần thời hgian lion xương bình thường mà tại ỗ gãy vẫn không có biễu hiện lion xương thì gọi là Khớp giả.
            Với xương nhỏ > 3 tháng,xương lớn > 5-6 tháng.
II.Phân loại khớp giả:
1.Theo tỗ chức học: chia 3 loại:
            1.1.Khớp giả chặt( khớp giả xơ sợi).
            1.2.Khớp giả thực thụ/khớp giả điển hình.
            1.3.Khớp giả mất đoạn xương.
2.Theo tình trạng nhiễm khuẫn:
            2.1.Khớp giẳ vô khuẫn.
            2.2.Khớp giả nhiễm khuẫn.
3.Theo tình trạng phần mềm:
            3.1.Có phần mềm tốt.
            3.2.Có phần mềm xấu: sẹo dính xương,viêm léot da,mất cơ.
4.Theo tình trạng nuôI dưỡng đầu xương:
            4.1.Khớp giả vô mạch.
            4.2.Khớp giả giàu mạch nuôi.
5.Theo di lệch của đầu xương:
            5.1.Thẳng trục.
            5.2.Lệch trục.
III.Nguyên nhân:
1.Toàn thân:
            1.1.Bệnh mạn tính: ĐTĐ,giang mai,lao,bại liệt,Tabes,còi xương,laỏng xương…
            1.2.Tuỗi: càng nhiều tuổi khã năng liền xương càng chậm.
            1.3.Dinh dưỡng.
2.Tai chổ:
            2.1.Do sai sót trong điều trị:
            - Bó bột chưa đủ thời gian,lỏng bột không có tác dụng cố định,bất động không liên tục,thay bột nhiều lần.
            - Kéo liên tục quá mạnh.
            - Kết xương không thích hợp.
            - Các phương tiện kết xương bị ôxi hoá gây phản ứng tiêu xương.
            - Gãy xương phức tạp có mảnh rời,lấy bỏ mảnh xương quá nhiều.
            - Vô khuẫn không tốt.
            2.2.Gãy xương ở vị trí xương đựoc nuôI dưỡng kém: cổ xương đùi,xương chày,xương sên-thuyền..
            2.4.Gỹa nhiều xương cùng lúc.
            2.5.Các nguyên nhân cơ học.
IV.Chẩn đoán:
1.Chậm liền xương:
            - Thới gian liền xương mà vẫn còn các dấu hiệu sau:
            +Cón sưng nề tại ỗ gãy.
            +Còn đau chói tại ổ gãy.
            +Cữ động bất thường.
            Xq: Còn khe giản giữa 2 đầu gãy.
2.Khớp giả:
            - Thới gian > 2 lần thời gian liền xương.
            - Hết cơ năng.
            - Đau chói hết.
            - Cữ động bất thường vẩn còn.
            - Xq: 2 đầu gãy vẫn còn giản cách,các đầu gãy xơ hoá.

Các bài viết khác


Lên đầu trang